Op vrijdag de 24 december 1677 loopt Engel Kaspers met haar
kind van Finsterwolde naar Beerta om haar kind te laten dopen.

Ze noemt hem: Kasper


De pastoor schrijft in zijn kerkboek: 24 december 1677 gedoopt
Engel Kaspers haar kind genoemt Kasper, waar van eigenlijk
Finowolt gebooren is, de vader niet te zegen bekend is, maar akkoord gezegt.


In een verkoop contract kom ik tegen dat Kasper Jans van zijn halfbroer Thies Jans een huis in erfenis heeft gekregen, welk hij verkoopt. Daardoor kan hij zijn zonen waarschijnlijk helpen om een boerderij te kopen.

Hij trouwde op een leeftijd van 40 jaar met Elle Jans en ze kregen in elk geval twee zonen, Jan Kaspers en Thies Kaspers.

Jan Kaspers bewoonde een boerderij in het Winschoter Oostereind evenals zijn broer Thies. Als de zoon van Jan Kaspers, Kasper Jans, gaat huwen neemt die de boerderij van zijn vader over en Jan Kaspers neemt weer de boerderij over van zijn broer Thies.

Thies heeft dan zijn vrouw en twee dochters verloren en huwt later weer met Ettjen Elzes Hazelhoff, dochter van de burggraaf van Wedde. Tijdens het huwelijk neemt Thies de naam aan van Hazelhoff.

Als Jan Kaspers huwt in juni 1747 is zijn vader reeds overleden want in het huwelijkscontract staan als getuigen Hendrik Nannes en Elle Jans, stiefvader en volle moeder. Als Jan Kaspers voor de tweed keer huwt in maart 1763 worden als getuigen genoemd, Tidde Jans als stiefvader en Elle Jans als volle moeder. Als Jan Kaspers voor de derde keer huwt in februari 1783, worden zijn moeder en stiefvader niet meer genoemd als getuigen en moeten dan al zijn overleden. Wel worden genoemd, Casper Jans zoon, Hindrik Loerts en Lysebeth Jans schoonzoon en dochter, Luken Hindriks en Elle Jans schoonzoon en dochter, Houwe Jans en Martjen Houwes zoon en schoondochter, Harm Jans en Wijventje Roelfs zoon en schoondochter, Reinder Jans zoon. Zo kunnen we de familie dus volgen naar het heden toe.

Als in 1811 een naam moet worden aangenomen kiezen ze voor Reinninga. Ik heb een keer een uitleg gelezen dat Inga een rivier is en rein spreekt voor zich zelf. Reinne rivier

Mijn betovergrootvader tekent nog met Reinninga maar mijn overgrootvader met Reininga. Die tweede n wordt er dus maar tussen weggelaten.

Omstreeks 1783 zijn ze veel in de landbouw werkzaam, zoals Houwe Jans die ook een boerderij in Beerta koopt.

Later zie je het beroep wijzigingen in boerenknechten en veel timmerlieden.

Zo ook Harm Reininga zoon van Hindrik Reininga en Grietje Rosenboom. Zijn vader was ook timmerman. Maar Harm zag het niet zo zitten in Nederland en emigreerde op 20 jarige leeftijd naar Amerika(1882) Hij bouwde daar een imperium op en zoals beschreven word in “The Oak Parker”een courant van 26 april 1919, zijn veel markerende gebouwen in het gebied door Herman Reininga gebouwd.

Of zoals Jan Reininga en zijn vrouw Jakoba met hun drie kleine kinderen in 1912 vanuit Nieuwe Schans naar Amerika vertrokken.

Of Cornelius Reininga die in Den Helder huwt met een Engelse, was die zeeman of bij de marine, heeft die misschien kinderen in Engeland?

Veel is er te vertellen over de familie Reininga en misschien bent U net zo enthousiast geworden als ik al ben en wilt U ook meer weten over het verleden. Neem gerust contact op.

Want : Het verleden bepaalt het heden.